Ansøgning om tilskud til fjr-eftersyn

Denne side kan kun benyttes af autoriserede VVS-installatører

Skagen Varmeværk yder et tilskud på kr. 500,- inkl. moms til udførelse af fjr-eftersyn hos forbrugerne. Forbrugerne kan benytte denne ordning hvert 3. år.

Kun VVS-installatører, der har sendt kopi af gyldigt fjr-certifikat til Skagen Varmeværk på den medarbejder, der skal udføre eftersynet, kan søge tilskud.

VVS-installatøren fremsender en faktura til Skagen Varmeværk. Der skal sammen med fakturaen fremsendes rapport over det udførte arbejde.

Rapporten finder du her.

Denne ansøgning SKAL indsendes inden arbejdet udføres.

HUSK, at du skal have modtaget en bekræftelse fra Skagen Varmeværk på, at forbrugeren er berettiget til tilskud, ellers vil udbetaling ikke ske.