Færdigmelding

Det bemærkes at der ikke må sættes varme på anlægget før måler er monteret.

Besked om dette, skal gives til Skagen Varmeværk pr. mail senest dagen før opsætning af måler.