Information

I forbindelse med nymontage eller ombygning af fjernvarmeanlæg, henvises til "Tekniske Leveringsbestemmelser for Skagen Varmeværk amba.", herunder gøres specielt opmærksom på flg.:

 1. Installationen skal udføres brugervenlig og håndværksmæssigt korrekt.
 2. Alle komponenter, jf. diagram, skal monteres.
 3. Komponenter skal være af anerkendt fabrikat, Ballofix o.l. må ikke anvendes.
 4. Primærsiden af veksleren skal trykprøves til 9 baro.
 5. Hvis der udføres direkte fjernvarme, skal anlægget trykprøves (jvf. Tekniske Bestemmelser pkt. 11) og en kopi af trykprøvningsattesten sendes til Skagen Varmeværk sammen med færdigmeldingen
 6. Der skal anvendes snavssamlere af fab. Frese med o-ringstætning.
 7. Rør skal isoleres i henhold til DS. 452.
 8. Der må ikke forefindes fast påfyldningsforbindelse fra fjernvarme side til anlægsside.
 9. Varmeanlæg, radiatoranlæg, skal dim. i henhold til BR95/98, hvor radiatorer dim. for 60/30 oC. ved udetemperatur på -12 oC.
 10. Varmtvandsanlæg, vandvarmer, skal dim. i henhold til BR95/98, vandvarmer dim. for 60/40 oC.
 11. Intern anlægget skal udformes således at aut. udluftere kan fungere optimalt, specielt omkring veksler.

 

Uddrag af Tekniske leveringsbestemmelser:

3.1.  INSTALLATØREN skal umiddelbart efter arbejdets afslutning give VÆRKET besked, hvis en eller flere af flg. opgaver er udført:

- Installeret/udskiftet fjernvarmeanlæg ved ny/eks. forbruger.

- Ændret på målerinstallation, herunder brudt plomber på måler eller temperaturføler.

Hvis ikke ovenstående, ved indsendelse af færdigmelding, foretages inden en uge efter arbejdets afslutning, kan autorisation til at udføre arbejde på fjernvarmeanlæg inddrages.